“กรดไหลย้อน” ภาวะเบื้องต้นของโรคกระเพาะอาหาร

โดยภาวะกรดไหลย้อนเกิดจากที่แรงดันหูรูดด้านล่างของหลอดอาหารผิดปกติ ทำให้ทั้งกรดและด่างไหลย้อนกลับ ทำให้เกิดอาการเรอเปรี้ยว ปวดแสบร้อนที่ยอดอก ไอเรื้อรัง เจ็บหน้าอก ฟันผุ หอบหืด

หากปล่อยไว้นานเรื้อรังอาจมีภาวะแทรกซ้อนของโรคหลอดอาหารตีบ และเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารได้ และในรายงานต่างประเทศระบุว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนมากขึ้น

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะกรดไหลย้อน มาจากการรับประทานอาหารมัน ช็อกโกแลต ชา กาแฟ ของเปรี้ยว และการสูบบุหรี่

สำหรับการรักษานั้น มีทั้งการรับประทานยาและผ่าตัด ส่องกล้อง เนื่องจากเป็นโรคที่รบกวนและกระทบต่อชีวิตประจำวันหากมีการไอ หรือเจ็บหน้าอกเรื้อรัง

ทั้งนี้ การป้องกันตนเองสามารถทำได้ด้วยการหลีกเลี่ยงการรับประทานน้ำส้มสายชู ช็อกโกแลต เปปเปอร์มินต์ ชา กาแฟ การสูบบุหรี่ และหลังรับประทานอาหารควรนั่งตัวตรงประมาณ 1 ชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมงครึ่ง และหลีกเลี่ยงการสวมกระโปรงและกางเกงที่รัดจนเกินไป

ในการรับประทานอาหารเย็น ควรห่างจากเวลาเข้านอนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง และควรนอนศีรษะสูงจากลำตัวอย่างน้อย 6 นิ้ว และนอนในแนวราบ

ขอบคุณ สสส.