วัดยางหลวง

วัดยางหลวงเป็นวัดที่ตั้งชื่อตามกลุ่มชาติพันธุ์ “ยาง” หรือ “กะเหรี่ยง” นั่นเอง โดยกล่าวกันว่าได้มีผู้สร้างวัดนี้ขึ้นมาในราวพุทธศตวรรษที่ 24 และมีหลักฐานจารึกที่หน้าฐานพระพุทธรูป หน้าซุ้มกิจกูฏไว้ว่าวัดแห่งนี้ได้รับการบูรณะเมื่อปี พ.ศ.2407 และกลายเป็นวัดคู่อำเภอแม่แจ่มที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าวัดอื่นๆ วิหารไม้สักที่ไม่เพียงเป็นที่ประดิษฐานพระประธาน ปางมารวิชัยอันศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น

หากยังมีกู่ปราสาท หรือ กิจกูฏ ตั้งอยู่หลังพระประธานซึ่งคนโบราณเชื่อกันว่าเป็นประตูไปสู่สวรรค์ กู่ปราสาทนี้เป็นศิลปะ แบบพุกามผสานกับล้านนาสกุลช่างเชียงแสน และผนังด้านหลังพระวิหารปรากฏ ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามอย่างยิ่ง โดยประกอบด้วยภาพพระภิกษุสามรูป ซึ่งเชื่อกันว่า คือพระพุทธเจ้าและพระสาวก ส่วนด้านข้างพระวิหารเป็นสถานที่เก็บกลองล้านนาขนาดใหญ่ เพื่อไว้ใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ของชุมชน เงาพระวิหารกลับหัว ซึ่งจะเห็นภาพนี้ได้โดยการเข้าไปชมในพระอุโบสถ แล้วปิดไฟ ปิดประตูหน้าต่าง ทุกบาน เพื่อให้ด้านในมืดสนิท แง้มหน้าต่างให้แสงลอดผ่านขอบหน้าต่างที่ได้องศาที่สุด เพียงเท่านี้เราก็จะเห็นเงาของพระวิหารอันน่าตื่นตา พิธีจุลกฐินที่มักจัดในช่วงปลายฤดูฝน ซึ่งในงานจะมีการเตรียมไร่ฝ้ายที่ลานวัด ตกแต่งไร่ฝ้าย เพื่อนำมาทอผ้าที่ใช้ในพิธี อีกทั้งยังมีฟ้อนรำ การละเล่นต่างๆ สนุกสนานครื้นเครง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand