สถ.สั่งท้องถิ่นสำรวจพื้นที่ต้นไม้ถูกทำลาย

“อธิบดีสถ.” ปิ๊งไอเดียขอ 7,851 ท้องถิ่นสำรวจพื้นที่ต้นไม้ถูกทำลาย หวังฟื้นฟูมอบเป็นของขวัญให้แผ่นดิน ยึดต้นแบบ “เขาตายิ้ม” กำชับส่งพื้นที่ให้กรมทราบภายใน 15 พ.ค.นี้  เมื่อวันที่ 12 เม.ย. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ทางกรมได้ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักว่าความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

ตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีความสำคัญต่อมนุษยชาติ และต่อสิ่งแวดล้อมของโลก ประกอบกับการได้ไปเยี่ยมชมความสำเร็จของการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของป่าชุมชนเขาตายิ้ม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด เมื่อวันที่ 10 เม.ย.ที่ผ่านมา ที่สามารถฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม และเจรจากับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าซึ่งทำให้สามารถคืนพื้นที่ป่าชุมชนไว้ได้ 97 ไร่ ความเป็นต้นแบบของเขาตายิ้มนี้ ไม่ใช่แค่การอนุรักษ์เพียงแค่พันธุ์ไม้ แต่ยังรวมไปถึงการอนุรักษ์และเก็บข้อมูลพันธุ์สัตว์ ทั้งสัตว์ปีก สัตว์ปก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์น้ำ

นายสุทธิพงษ์กล่าวต่อว่า ซึ่งต่อไปทางอบต.ท่ากุ่ม จะดำเนินการก่อสร้างศูนย์รวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบการหมักดองเพื่อเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลให้แก่ผู้ที่สนใจต่อไปด้วย กรมจึงได้ขอความกรุณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ทั้ง 7,851 แห่งไม่รวมกทม.ช่วยกันสำรวจจัดหาพื้นที่สาธารณะที่ถูกตัดทำลายต้นไม้ หรือเป็นพื้นที่เขาหัวโล้น เพื่อดำเนินการร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) และทุกภาคส่วน มาปลูกต้นไม้ร่วมกันในฤดูฝนที่จะถึงนี้ โดยขอให้เสนอพื้นที่ที่คัดเลือกได้ให้กรมทราบภายในวันที่15 พ.ค.นี้  เพื่อร่วมกันทำสิ่งที่ดีกว่าเดิมให้เป็นของขวัญให้แผ่นดินไทยของเรา โดยการดำเนินการนี้ ขอให้คำนึงถึงการคัดเลือกต้นไม้ประจำถิ่นที่หายากเป็นลำดับต้น และที่สำคัญขอให้คำนึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ อย่ามุ่งเน้นปลูกต้นไม้ชนิดเดียวเป็นจำนวนมากในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้การปลูกป่าชุมชนได้มีความหลากหลายสามารถจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านระบบนิเวศน์ป่าและนกแก่เยาวชนได้ในอนาคต. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews